Thông tin:

HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÁP ĐIỂN

TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

NATIONAL ELECTRONIC AUTHENTICATION CENTRE (NEAC)

Bộ pháp điển được xây dựng theo quy định tại Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13.